ปากท้องพาตะลุย ช่อง 8

รายการ ปากท้องพาตะลุย ตอน “ข้าวหมกเสม็ด ยกทะเลมาไว้ในจาน” เผยแพร่เมื่อ 12 พ.ค. 2017 ช่อง 8

ปากท้องพาตะลุย ตอน ข้าวหมกเสม็ด